Klooster Claercamp

Het is moeilijk om je voor te stellen, maar een leeg weiland met slootjes waren lang geleden de grachten van een middeleeuws Cisterciënzer klooster, het klooster Claercamp. Het klooster is van grote historische betekenis geweest, want de monniken van het klooster hebben belangrijke waterstaatkundige werken uitgevoerd die we nog steeds in het landschap kunnen zien.

Het klooster is rond het jaar 1165 gebouwd op een terp die Ringesheim werd genoemd. Daaromheen lagen dubbele grachten die door een singel van elkaar werden gescheiden. Twee poortgebouwen gaven toegang tot het klooster. Tegen het einde van de middeleeuwen stonden in het huidige Friesland en Groningen maar liefst vijftig kloosters. Ten tijde van de Reformatie, toen katholieke erediensten door de Staten werden verboden, zijn de kloosters allemaal geconfisqueerd. Daarna zijn ze gesloten, verkocht of afgebroken. Klooster Claercamp is rond 1580 volledig afgebroken. 

In Museum Dokkum staan verschillende objecten die herinneren aan het klooster Claercamp, zoals een muntschat die in 1932 is gevonden op het terrein van het klooster, verschillende kloostermoppen en gebruiksvoorwerpen. 

Stichting Klooster Klaarkamp organiseert wandelingen en excursies die langs het klooster gaan, voor meer informatie kunt u kijken op http://www.kloosterclaercamp.nl/index.htm.