Bonifatius

Ons museum bestaat uit twee gedeeltes, het streekmuseum en het Bonifatiusmuseum. In een apart gebouw is een tentoonstelling gewijd aan het leven van Bonifatius, hoe hij in Friesland belandde en hoe hij aan zijn einde kwam. Daarnaast wordt de religie van de Friezen verder uitgelicht samen met archeologische vondsten uit die tijd. 

Bonifatius was een Engelse missionaris en was een van de belangrijkste kerkhervormers in het Frankische rijk. In 716 ondernam Bonifatius zijn eerste missie naar Friesland. Hij wilde de bewoners bekeren tot het christendom door in hun eigen taal tot hen te prediken. Dit lukte hem echter niet. In 754 ondernam hij zijn laatste tocht naar Friesland, waar hij en zijn volgelingen werden gedood bij Dokkum. 

In ons museum is een gehoor- en lichtspel die vertelt over het verhaal van de Friezen en Bonifatius.