Stichting Musea Noardeast Fryslân

Stichting Musea Noardeast Fryslân is bestuurlijk verantwoordelijk voor: Museum Dokkum, Museum 't Fiskershúske, draaiorgel De Granaet, Sjees, reddingsboot L.A. Buma, De Aak WL19, Garnalenfabriek Moddergat en Toeristisch Informatie Punt (TIP) Dokkum.

Samenvoeging Museum 't Fiskershúske en Museum Dokkum
Per 1 januari 2014 zijn de besturen van de stichtingen van museum het Admiraliteitshuis in Dokkum en van museum ’t Fiskershúske in Moddergat tot één stichting gefuseerd in stichting Musea Noardeast Fryslân.

In de praktijk veranderde er niet veel. De musea hielden hun identiteit, collectie en donateurs. Personeel en vrijwilligers bleven voor hún museum werken en de bankrekeningen bleven gescheiden. Alleen voor de belasting en de Kamer van Koophandel werden beide musea voortaan als één gezien.

De aanleiding van de fusie is de wens om veel efficiënter te kunnen werken. De krachten van beide musea worden gebundeld. Ook de gemeente Noardeast-Fryslân, als subsidieverlener, heeft de fusie gestimuleerd. Nu heeft de gemeente slechts één gesprekspartner. 

Het bestuur van Stichting Musea Noardeast Fryslân bestaat uit acht personen met Dhr. G. Heeringa als voorzitter en dhr. J. van de Pol als penningmeester.