Nieuwsbrief Modderacademie “Us Iep”

Datum: januari 2022

Het bestuur van de Modderacademie wil u langs deze weg een gezond en gelukkig 2022 wensen.
Een jaar waarin we hopen dat het project “Us Iep” verder zijn beslag zal krijgen en we concreet aan de slag kunnen gaan met de ideeën die ontwikkeld zijn door de kunstenaars die zich aangemeld hebben en door het bestuur als het gaat om ideeën rondom de Iep.
Helaas is de stand van zaken op dit moment zo dat de boom nog steeds in het water ligt bij de molen van Burdaard, het is afgelopen jaar niet gelukt om deze uit het water te krijgen.
Op het moment dat dit stond te gebeuren bleek de gemeente drukdoende met een steiger te maken waardoor we niet met zwaar materieel bij de molen konden komen. Probleem was daarvoor en ook daarna (nu dus) dat de grond te nat was om met zwaar materieel daar aan de slag te gaan. Wel zijn er afspraken gemaakt met een bedrijf wat het uit het water halen op zich neemt en is er een plaats waar het hout daarna kan gaan drogen tot het door de kunstenaars gebruikt kan gaan worden.
Onze hoop en verwachting is dat het hout nog steeds goed is om te gebruiken voor de beoogde kunstwerken.
Totdat er meer duidelijkheid is over de toestand van de boom kunnen we onze kunstenaars ook nog niet verder op de hoogte brengen van wie en wat en wanneer. Helaas, we hopen op jullie begrip hiervoor.
Ondertussen gaan we komend jaar aan de slag met andere activiteiten te ontwikkelen die te maken hebben met De Iep en hopen we dat de boom zelf snel uit het water gehaald kan worden.
Via nieuwsbrieven op de site van het Dokkumer museum (kopje Modderacademie) houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
namens De Modderacademie
Elly Bolsius