Vrijwilligers bedankt!

Vrijwilligers bedankt!
Vrijwiĺigers bedankt 2021

Op 7 december staan we in Nederland stil bij de betekenis van vrijwilligers. En dat is mooi, want ook onze organisatie kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. 

Onze vrijwilligers zijn actief bij de balies van de musea en toeristeninfo punten in Dokkum en Moddergat, werken aan de collectie, ondersteunen activiteiten, varen met de Trekschuit, roeien en onderhouden de L.A. Buma, zeilen en onderhouden onze aak de WL19, breien visserstruien voor de museumwinkels, doen stadswandelingen en rondleidingen, helpen met de administratie, houden onze gebouwen en terreinen schoon en zitten in ons bestuur.

Dank voor jullie inzet in een door corona lastig jaar. We zijn dankbaar voor jullie betrokkenheid en vinden het geweldig om ook in 2022 weer met jullie te mogen samenwerken. 
 

7 december 2021