Sneuper speurt naar herkomst schilderij, Mini-expo Ids Wiersma

In het decembernummer van de Sneuper (historische vereniging Noordoost-Friesland) staat een artikel over de zoektocht naar een schilderij van Ids Wiersma van de Roptamolen in Metslawier.
In het museum is naar aanleiding van dit artikel een mini-expo ingericht met de schilderijen en tekeningen die genoemd worden in het artikel.

Lees hier verder.

4 december 2021