Open Monumentendag

Open Monumentendag Dokkum 2022


Op zaterdag 10 september a.s. vindt -traditiegetrouw in het tweede weekend van september- de Open Monumentendag (OMD) Dokkum plaats. Museum Dokkum, gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Oud Dockum hebben samen weer een uitgebreid programma opgesteld. Zo is er een speciale 'furieuze stadswandeling', een brochure OMD 2022 'rondje Dokkumer Bolwerken' met daarin veel informatie over de bijzondere verdedigingswerken en het eeuwenoude, gave stadscentrum. Tevens is er vanaf deze dag een bijzondere expositie te bezichtigen in het museum over de Waalse Furie. Dit was de opstand van geuzen, boeren en burgers tegen het Spaanse bestuur. Een desastreuze stadsbrand, plunderingen en veel doden waren de verschrikkelijke gevolgen van deze strijd. De brochure van de OMD 2022 is nu al - samen met diverse andere mooie wandelroutes - gratis af te halen in het Museum aan de Diepswal 27 of aan te vragen via e-mail bij tinekeadmiraal01@gmail.com

De organisatie vraagt speciale aandacht voor de stadswandeling door stadskenner pur sang Piet de Haan om 11.00 uur en 14.00 uur tijdens de Open Monumentendag.

Ook vindt op vrijdag 9 september a.s. een Historisch Symposium plaats in Dokkum met als hoofdonderwerp de Waalse Furie. Locatie is de Grote Kerk aan de Markt. Ook wordt op deze dag een speciale informatiezuil onthuld over de lokale geschiedenis van de Waalse Furie aan het Sonnemapleintje in de stad. Deze veldslag werd een keerpunt in de Dokkumer historie. Voor het symposium is een aantal gastsprekers uitgenodigd die stilstaan bij onder meer de Tachtigjarige Oorlog en het jaar 1572, oftewel het landelijke herdenkingsjaar van de 'geboorte van Nederland'. Sprekers Herman Pleij, Ihno Dragt en Siebe van Seijen zullen elk een boeiende voordracht met eigen specialisatie houden.

Zowel het symposium op 9 september als de Waalse Furie-expositie in Museum Dokkum en de Open Monumentendag-activiteiten op zaterdag 10 september zijn deze dag voor iedereen gratis toegankelijk. 

Wilt u het symposium bijwonen? Dat kan! Meld u aan via e-mail bij s.bosma@noardeast-fryslan.nl (opgave kan tot en met 7 september a.s.)

U kunt uw auto gratis parkeren op diverse locaties, alle zijn gelegen op enkele wandelminuten naar het stadscentrum: de Harddraver, de Helling of het Panwurk.

 

6 september 2022