Nieuwe aanwinst: Pasteltekeningen van Dokkumer echtpaar

Dokkumer echtpaar François en Geeske weer thuis


Museum Dokkum werd enkele maanden geleden eigenaar van twee bijzondere kunstwerken. Het gaat om de pasteltekeningen van het echtpaar François Henricus Bekius en Geeske Bekius-Suidema. De portretten zijn zeer waarschijnlijk gemaakt door de in Dokkum geboren schilder en zilversmid Philip Roorda in 1779. Een Gronings veilinghuis boden de bijzondere kunstwerken aan. Directeur-conservator Hans Groeneweg werd door een collega getipt en na enkele biedingen werd het museum eigenaar van de pasteltekeningen. 

François Henricus Bekius trouwde op 16 oktober 1774 met Geeske Suidema uit Dokkum. In het boekje Rondom de merklap van een Dokkumer dame in de dop beschrijft Ihno Dragt de familiegeschiedenis van Bekius-Suidema. Dragt benoemt wat er nog te vinden is van deze familie in Dokkum. Zo heeft Museum Dokkum een prachtige merklap die door Geeske werd gemaakt in bezit. Daarnaast zit er een memoriesteen op een zijmuur van het pand dat de familie bouwde aan de Aalsumerpoort. Het boekje benoemt ook de twee pasteltekeningen, waarbij Dragt ingaat op de prachtige kleren en de sieraden van Geeske. De verblijfplaatsen van de kunstwerken waren lange tijd onbekend, tot nu. 

Met deze bijzondere aankoop zijn François en Geeske weer thuisgekomen in Dokkum. De aankoop werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van stichting Het Dokkumer Stadsfonds. Het museum is het Stadsfonds hiervoor zeer erkentelijk.

De pasteltekeningen zijn, samen met de merklap van Geeske, vanaf 26 maart in Museum Dokkum te zien. 

25 maart 2022