Help Pake en Beppe de vakantie door!

In de voorjaarsvakantie is er weer van alles te doen voor kinderen die samen met hun pake, beppe of ouders gratis ons museum bezoeken. Zo kan er de hele week door geknutseld worden in de expositiezaal. 

Ook organiseren we op dinsdagmiddag 28 februari van 13:00-14:30 een stadswandeling en opruimactie met stadsgids Nico. Met tang en vuilniszak in de hand wordt de binnenstad opgeruimd en ondertussen krijg je ook verschillende verhalen te horen! Opgeven? Dat kan via https://www.museumdokkum.nl/activiteiten. 

21 februari 2023