Collectie Museum Dokkum en 't Fiskershúske onder handen genomen

De collectieregistratie van beide musea worden voorbereid op de toekomst

De afgelopen maanden versterkte Marieke Langhout het team Collectiebeheer in Museum Dokkum en ’t Fiskershúske. Deze aanstelling werd mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Mondriaanfonds en medewerking van Museumfederatie Fryslân. Marieke werkt aan de collectie van vijf Friese musea: Museum Dokkum,  Museum ’t Fiskershúske, Museum Opsterlân, Warkums Erfskip en Museum Joure.

De afgelopen vier maanden werkte Marieke aan het opschonen van het collectieregistratiesysteem. Zo hield ze zich bezig met de standplaatsen van depotstukken die soms niet terug te vinden waren in het digitale systeem. Hiervoor schreef ze verschillende procedures om het systeem te stroomlijnen en overzichtelijk te maken. Zo is de toegankelijkheid van het collectiesysteem aanzienlijk verbeterd. Ook zijn voorwerpen nu beter vindbaar, bijvoorbeeld bij aanvragen van bruiklenen en het ontwikkelen van tentoonstellingen.

Voor Museum ’t Fiskershúske heeft Marieke ook de standplaatsen onderzocht en de voorwerpen uit het legaat van familie Zwart beschreven. Deze objecten bestond voor een groot deel uit zilveren eetgerei met initialen van de familie. Welk voorwerp de meeste aandacht trok? ‘Een loddereindoosje, een doosje met reukwater dat bij opening een aangename geur verspreidde, in de vorm van een secretaire.’
 
Bovendien werkt Marieke mee aan de voorbereidingen om over te stappen naar een nieuw collectie registratiesysteem. Een bijzonder voordeel van dit nieuwe systeem is dat de collectie voor publiek digitaal raadpleegbaar wordt. Begin volgend jaar gaat het team Collectiebeheer met het nieuwe systeem aan de slag.

25 oktober 2022