Nieuwe collectie medewerker Marieke Langhout

Sinds kort wordt het team van Museum Dokkum en ’t Fiskershuske aangesterkt door een nieuwe collectie medewerker; Marieke Langhout.  Door een speciale subsidie aangevraagd door het Mondriaanfonds, konden de musea: Opsterlan, Dokkum, Joure, ’t Fiskershuske en Warkums Erfskip haar samen in dienst nemen. Haar doel is om de het komende jaar aan de slag te gaan met het registreren en bewaren van de collecties van de musea.
 ‘Zo’n samenwerking biedt ons als kleinere musea kansen om ons verder te ontwikkelen. Daar zijn we heel erg blij mee. En natuurlijk ook met Marieke, die een gezellig en kundige nieuwe collega blijkt te zijn ,’  vertelt Hans Groeneweg directeur/conservator van onze musea.
De Museumfederatie Fryslân heeft mogelijkheden onderzoek gedaan of meerdere musea gezamenlijk een subsidieaanvraag konden doen bij het Mondriaanfonds. Dit bleek een mogelijkheid te zijn en zo is Marieke Langhout aangewezen als nieuwe medewerker voor de musea.
Museum Dokkum en ’t Fiskershuske zijn ontzettend blij met deze nieuwe ontwikkeling en hopen dat Marieke Langhout het erg naar haar zin krijgt in de verschillende musea verspreid over Friesland.
 

14 december 2021