Modderacademie

Us Iep – Hou’t van mijn stad

voor creatieve makers, kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden

Wat? Een oproep je ideeën in te zenden voor een kunstproject (Zie oproep).
Waarom? Een 250 jaar oude iep die in 2014 gekapt is weer terugbrengen naar Dokkum (Zie projectbeschrijving).
Hoe? Zie ‘praktische informatie’.
Opgave: Uitsluitend door het digitale aanmeldformulier in te vullen.
Wanneer: Deadline voor de inzendingen is 1 september 2021.Projectbeschrijving
In 2014 werd op de hoek van de Aalsumerpoort en het Noorderbolwerk in Dokkum een van de laatste Hollandse iepen (Ulmus Hollandica) van Nederland omgezaagd. Met het kappen van de boom verdween, tot verdriet van velen, tevens een stuk cultuurgeschiedenis uit de stad. De iep van de Aalsumerpoort was naar schatting 250 jaar oud. Hij werd tussen 1750 en 1800 geplant en groeide van een klein zaadje hij uit tot een reus van 25 meter hoog met een  stamomtrek van 325 cm. In 2010 werd deze iep als “een prachtige majestueuze boom” omschreven in het door de Bomenstichting uitgegeven boek “Bijzondere Bomen in Nederland”. Beeldend kunstenaar Paul Dennis Edens realiseerde zich dat er met het verdwijnen van deze laatste reus van het Bolwerk tevens een stuk geschiedenis verdween. Een tastbare getuige van 250 jaar stadsgeschiedenis, een huis van vele generaties vogels en insecten en een historische schuilplek voor eeuwenoude stortbuien. Hoeveel vrijende paartjes had deze boom aanschouwd? Hoeveel verhalen had hij gehoord? Dergelijke vragen prikkelden de fantasie en riepen de behoefte aan verder onderzoek op.
De Iep werd in 2014 gerooid vanwege iepziekte. Het hout kon alleen besmettingsvrij worden bewaard, door het een aantal jaren te laten wateren. Daartoe werd de volledige stam met stronk (3000 kg) en al overgebracht naar (zaag)molen “De Zwaluw” in Burdaard. In mei 2021 zal het hout uit het water worden getakeld en nat worden verzaagd in 25 stukken. Het hout wordt nat aangeboden aan de kunstenaars voor bewerking.
Doel van het project is om de oudste bolwerk-iep van Nederland zowel fysiek als in spirit terug naar Dokkum te brengen. Het project moet zorgen voor dialoog, inspiratie en discussie in de hedendaagse Friese kunstwereld. Hiertoe is het project onderverdeeld in meerdere lagen:
 • Exposities van de kunstwerken: in de binnenstad van Dokkum, in Museum Dokkum en andere musea in noordoost Friesland.
 • Een informatiebord over de iep en het project Hou ‘t van mijn stad op de oorspronkelijke locatie, de geboorteplek van het initiatief.
 • Een stadswandeling en/of fietsroute langs bijzondere (monumentale) bomen in Dokkum.
 • Een informatief magazine met de achtergronden de diverse onderdelen van het project. In dit magazine worden o.a. ook activiteiten uitgelicht, de routes aangegeven en wordt een koppeling gemaakt met de educatieve programma’s.
 • Een educatief project voor de bovenbouw van het basisonderwijs en voor het van CKV van het voortgezet onderwijs. Het Natuur en Milieu Educatie-centrum De Klyster in Damwâld is daarvoor een uitgelezen partner.
Oproep
Stichting Modderacademie roept creatieve makers, kunstenaars, ontwerpers en ambachtslieden uit de beeldende sector op hun ideeën in te zenden. Zowel professionele makers als amateurs kunnen deelnemen. De kwaliteit van het idee en de presentatie zijn leidend.
Deadline voor de inzendingen is 1 september 2021.

Zie ook onze Facebook pagina

Selectie
Op basis van uw presentatie wordt een selectie gemaakt voor het project. Presentaties met motivering zijn welkom in maximaal 3000 woorden of een video van maximaal 5 minuten. De selectiecommissie bestaande uit bestuursleden van de Modderacademie, leden van het comité van aanbeveling en een aantal Dokkumer ondernemers, selecteert de meest intrigerende inzendingen. Uit de inzendingen worden 25 deelnemers geselecteerd.

Selectiecriteria
Bij de selectie wordt gekeken naar kwaliteit en originaliteit. Het idee moet realistisch uitvoerbaar zijn. Het idee voor het te realiseren nieuwe kunstwerk, een reactie op het verhaal van de Iep vanuit de visie van de maker. Basismateriaal moet het  hout van de Dokkumer Iep zijn.
Het nieuw te maken kunstwerk moet passen binnen de context van het project op minimaal een van de volgende onderdelen:
 • Het verhaal van de Iep (historisch, biologisch of cultureel);
 • De boodschap van het project;
 • De verbinding tussen verleden en heden;
 • Het materiaal zelf (oud hout);
 • Ontwikkelingen in de maatschappij;
 • Ontwikkelingen rond het klimaat;
 • De relatie tussen mens en natuur.
Praktische informatie
Aanmelden kan uitsluitend digitaal. U kunt maximaal 1 plan indienen. Dit mag bestaan uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld werkstuk + videopresentatie. Inzendingen die na 1 september binnen komen, worden niet meegenomen in de selectie. De inzendingen worden binnen 4 weken beoordeeld door de commissie. De geselecteerde deelnemers krijgen persoonlijk bericht en worden in staat gesteld om hun deel van het hout af te halen op de plek waar het hout te drogen ligt, waarschijnlijk Harlingen. Hierover worden afspraken gemaakt.
De afgewezen deelnemers ontvangen eveneens bericht. Er wordt geen uitleg gegeven over de reden van afwijzing en over de afwijzing wordt niet gecorrespondeerd.

Wat verwachten we van u?
 • Bent u geselecteerd dan ontvangt u een samenwerkingsovereenkomst. Na ondertekening en retourzending kunt u een afspraak maken voor het afhalen van het hout. U kunt dan in principe meteen aan de slag.
 • Wij verwachten van u dat u uw plan zelfstandig uitvoert, dus niet uitbesteedt aan anderen.
 • Het transport van de inzending zowel heen als terug wordt door u zelf geregeld.
 • U bent aanwezig zijn bij de installatie van uw werk op de expositieplek. Installatie gaat in overleg met de locatiehouder of -vertegenwoordiger. Wij helpen niet met de installatie van uw werk op de expositieplek. Heeft u hulp nodig dan organiseert u dit zelf.
 • U dient zelf te zorgen voor verzekering van uw werk. Indien u het kunstwerk niet verzekert, ligt het risico bij u.
 • Het werk na afloop van de expositie weer ophalen.
 • Ten aanzien van de PR verwachten wij een tijdige aanlevering van foto’s en teksten voor het magazine. De foto’s en teksten worden tevens opgenomen in het archief van de Modderacademie.
Wat kunt u van ons verwachten?
 • Wij zorgen voor de nodige PR middels media, web en magazine. De website van de Stichting Modderacademie is in aanbouw.
 • We organiseren en verdelen van expositielocaties in de binnenstad van Dokkum.
 • We houden u regelmatig op de hoogte van de stand van zaken en de ontwikkelingen binnen het project.
 • We realiseren een netwerkplatform.
Exposities
Voor het exposeren van de werkstukken worden openbaar toegankelijke locaties in het hart van Dokkum gerealiseerd. Dit kunnen winkels, kerken, etc. zijn. U mag het werk te koop aanbieden tijdens de expositie. Wij vragen een percentage 20%. Als het werk verkocht wordt tijdens de expositie dan mag het pas nadien worden opgehaald. Tijdens de expositie moet het werk blijven staan.

Honorarium
Het hout wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Afhankelijk van de resultaten van de fondsenwerving zal een bedrag aan de kunstenaar worden uitgekeerd.
In de projectbegroting is een bedrag opgenomen. We hanteren we daarbij de richtlijnen van koepelorganisatie BKNL (Beeldende Kunst Nederland).

Alle bovenstaande plannen zijn onder voorbehoud van de resultaten van toegekende subsidie.

Over de Modderacademie
Stichting Modderacademie is een kunstcollectief waarvan de leden een gezamenlijke basis hebben van leven en werken langs de Friese Waddenkust. Met hun visie willen zij bijdragen aan een sterk en gevarieerd kunst- en cultuurbeleid in het noordoosten van Friesland. Praktisch wordt dit gerealiseerd door letterlijk en figuurlijk projecten uit de zeeklei en het slik te trekken en uit te laten voeren door professionele kunstenaars. Hierbij wordt gestreefd naar een academisch niveau.

Contact
Via de website (under constuction ) www.modderacademie.nl

Leden van het bestuur van de Stichting Modderacademie:

Elly Bolsius secretaris, pebolsius@knid.nl
Jelle Boerema voorzitter.
Rinze de Haan penningmeester
Hetty Combs
Hennie Dijk-Stel
Paul Dennis Edens

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgaveformulier
stuur onderstaande informatie naar pebolsius@knid.nl
 
 
Je sollicitatie Us Iep :
 
 
Naam
Woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer
Persoonlijke website