Nieuwe aanwinsten; kerkzilver en een stoel

Geplaatst op 3 april 2014

Het museum heeft van de Protestantse gemeente Metslawier en Niawier een kostbaar bruikleen ontvangen. Het betreft twee avondmaalsbekers met een voorstelling van het Heilig Avondmaal, twee zilveren doopbekkens, een aardewerken en een tinnen kan, beide met zilveren deksel en twee prachtig bewerkte zilveren schotels. Op twee stukken na die uit omstreeks 1775 dateren, betreft het allemaal Fries (waaronder Dokkumer) kerkzilver uit de 17de eeuw. Heel zeldzame voorwerpen die de namen dragen van degenen die deze toentertijd aan de kerk schonken of die toen diakenen waren.

Van mevrouw Roolvink-Boorsma werd een kerkstoel ontvangen die haar moeder te Heerenveen voor het Museum Dokkum bestemd had. Het is een eenvoudige houten stoel met rieten zitting. Maar het bijzondere eraan is dat deze afkomstig is uit de Grote Kerk van Dokkum. Toen het kerkbestuur aan het begin van de vorige eeuw een aantal stoelen wilde afstoten, werden deze aan particulieren verkocht. Om ze wat aantrekkelijker te maken waren ze eerst beschilderd door een lokale schilder. Hoewel er ongetwijfeld de nodige zijn verkocht, was het bij het museum van het bestaan van deze stoelen niets bekend.

« Naar overzicht