Help ons het langste schilderij van Dokkum te restaureren

Lieve mensen. We hebben het geld ingezameld! Fantastisch dat dit met jullie hulp is gelukt. De restaurator kan aan het werk. 

Met elke euro die nu nog binnen komt wil Ihno Dragt (directeur-conservator van het museum) een publicatie uitgeven. Dit zal gaan over de historie van het schilderij, wat er in te zien is en over het restauratieproces (onderstreund met veel foto’s).

 

Onze droom is dit unieke, 18de-eeuwse, enorme schilderij uit het museumdepot te halen, te restaureren en aan het publiek te tonen. Hiervoor hebben we nog € 3.610,00 nodig.  Het zou fantastisch zijn als het werk weer in volle glorie in onze vaste opstelling te zien zou zijn en zo voor Dokkum behouden blijft. En wij hopen dat u daaraan wilt meewerken door te doneren aan dit project.

Klik hier om te doneren 


Over het schilderij
Het schilderij meet 245 x 90 cm en is gemaakt van drie aan elkaar bevestigde planken. Hierop is met olieverf een voorstelling geschilderd van de haveningang van het vestingstadje Dokkum tegen het einde van de 18de eeuw. Het paneel werd in 1942 aangekocht en het jaar daarop naar het Kabinet van schilderijen (tegenwoordig Het Mauritshuis) in Den Haag vervoerd en gerestaureerd. Juist de restauraties van toen maken dat het schilderij nu, bijna 75 jaar later, nauwelijks nog toonbaar is: vooral het groen is na-gedonkerd, er zijn vele onnodig brede overschilderingen en een hoofd is storend slecht bijgeschilderd. Afgezien daarvan laat hier en daar de verf los van het paneel. Een conservering en restauratie van dit unieke schilderij zijn daarom dringend nodig en gewenst.

Wat kosten de conservering en restauratie? (bedragen zijn exclusief b.t.w. aangezien het museum die terug kan krijgen)
conservering/restauratie: 18.300 euro
diversen (o.a. transport- en personeelskosten): 450 euro

Hoeveel tijd heeft de restaurator hiervoor nodig?
305 uren

Waar gaan we dit van betalen? 
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting 15.140 euro (garantie onder voorwaarden)
Crowdfunding: 3.610 euro

Belang van de restauratie in het algemeen: Het schilderij is vooral van belang door topografische informatie die de afbeelding biedt, daarnaast (voor een 18de-eeuws schilderij met Dokkum als onderwerp) door zijn grootte en het feit dat het op paneel is geschilderd. De schilder is vooralsnog onbekend. De datering berust op de schilderstijl en de kleding van de personen. Het monumentale karakter roept vragen op over de oorspronkelijke functie c.q. opdrachtgever. Er bestaat, voor zover bekend, één verwant schilderij (minder breed) in de collectie van het Fries Museum. Dit is nog niet onderzocht en is tot medio 2016 niet beschikbaar voor onderzoek.

Belang voor het museum: Het paneel behoort tot de kerncollectie van het museum.

Belang voor Dokkum: Het paneel behoort tot de historische topstukken van de stedelijke cultuurhistorie en kunstgeschiedenis; het is kortom een belangrijk stuk cultureel erfgoed van de stad.

Ihno Dragt, directeur-conservator Stichting Musea Noardeast Fryslân
en Jacob Bosma, pr-medewerker Stichting Musea Noardeast Fryslân

Klik voor een vergroting:

  • Schilderij op dit moment