Jong gekleed, oud gedaan

Jong gekleed, oud gedaan, veelzeggende kleding uit het Zuiderzeegebied

Aan iemand zijn outfit viel in de Zuiderzeetijd heel wat af te lezen. Kleding gaf bijvoorbeeld informatie over de leeftijd, de huwelijkse staat en de woonplaats van de drager. In de tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan, ontdek je in een tocht langs de Zuiderzee de verschillende kledingvormen, gebruiken en rituelen van mensen die er leefden.

Van 17 november tot en met 12 januari 2019 is de tentoonstelling 'Jong gekleed, oud gedaan' te zien in Museum Dokkum.

Kleding als identiteit
Kleding was een belangrijke uiting van cultuur en identiteit in het Zuiderzeegebied. Iedere regio kende voor verschillende levensfases haar eigen klederdrachten, gebruiken en rituelen. In de ene plaats werden baby’s stevig ingebakerd, in de andere knipte men het haar af van meisjes als zij de huwbare leeftijd bereikten of droegen vrouwen een zwarte huik tijdens de rouw. In de expostie gaat de bezoeker op reis, o.a. van Huizen naar Dokkum, via Spakenburg naar Wieringen. Elke regio toont kledingstukken, gebruiken en rituelen uit een andere levensfase. In de tentoonstelling zie je authentieke collectiestukken zoals: een fraai Huizer hoedje met struisvogelveer, een Urker baadje en een Marker bruidsrijglijfje met zeven rozen. Naast de tentoongestelde collectie, is er op een touchscreen een digitaal archief te bekijken, met aanvullend fotomateriaal en filmfragmenten. Op Zuiderzeecollectie.nl is dit digitale archief nog uitgebreid met artikelen, boeken en aanvullend fotomateriaal.

De Dolster
In de achttiende en negentiende eeuw staken Friese vissersvrouwen pieren op het wad. De vrouwen hadden bij het pierensteken een broek aan, een dracht die in die tijd voor vrouwen zeer ongebruikelijk was. De dracht was wit van kleur, plofferig uitgesneden om ruimte te laten voor de rok en onderrok die de vrouw in de broek droeg. Speciaal voor de expositie in Museum Dokkum is de kleding van de wjirndolster (pierensteekster), uit de collectie van museum 't Fiskershúske in Moddergat, te bekijken.

Reizende tentoonstelling
Vijf musea, uit het Zuiderzee netwerk, werkten samen om de tentoonstelling Jong gekleed, oud gedaan neer te zetten. Met als doel de geschiedenis en cultuur van het Zuiderzeegebied zo goed mogelijk over te brengen. Op www.Zuiderzeecollectie.nl staat meer informatie over de initaitieven van het netwerk.

De projecten worden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het VSBfonds, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via Netwerk Digitaal Erfgoed, de Gemeenten Edam-Volendam, Bunschoten-Spakenburg, Waterland en Hoorn.